Next Level Next Level
Next Level is een nieuwe Jeugdgroep vanaf 17 jaar. Tussen de Tripple F-groep en de tienerdienst zit qua leeftijd een enorm gat en dus tijd voor iets nieuws. Next Level zal niet tijdens de dienst zijn, maar aanvullend op de dienst. In deze groep is niet alleen ruimte voor (geloofs)vragen, maar het zal ook een doe-groep zijn. Samen eten, een Taizéreis of naar een ander klooster, alles kan. De jongeren hebben zelf invloed op het programma.
Voor vragen of meer info: Wouter de Man, 06 14 79 50 68
 
Tienerdiensten Tienerdiensten


Op de tweede en de vierde zondag in de maand is er een tienerdienst voor jongeren vanaf 12 jaar tot ± 16 jaar. We beginnen de dienst gezamenlijk in de kerkzaal en gaan dan naar de soosruimte. Daar gaan we aan de slag met een thema, met behulp van aansprekende werkvormen.
De leiding is in handen van Judith Wietsma jawietsma@gmail.com 


Het doel van de tienerdiensten is de jongeren tijdens de erediensten bezig te laten zijn met geloven en zingeving, aansluitend bij hun leef- en belevingswereld. Er staat tijdens de bijeenkomst een thema centraal dat verwerkt wordt in verschillende werkvormen zoals spelvorm, stille wanddiscussie enz. Er wordt tevens muziek gedraaid die aansluit bij het thema. De bijbel wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt.

 
Triple F, Friends, Food en Faith Triple F, Friends, Food en Faith

Deze groep is voor jongeren van 17 tot circa 25 jaar.  We komen eens per maand op de derde zondag van de maand bij elkaar. Het eerste uur eten we samen. Daarna bespreken we een onderwerp. Elk seizoen stellen we een nieuwe lijst met onderwerpen samen.
De bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur en de avond eindigt rond 20.30 uur.

Deelnemers koken bij toerbeurt en bereiden ook bij toerbeurt een thema voor.
Meer informatie bij: Petra, 06 41 50 14 77

 
Jeugddiaconaat Jeugddiaconaat


Wereldwinkel
Iedere tweede zondag van de maand worden na de kerkdienst in De Schakel door jongeren producten uit de Wereldwinkel verkocht.
Als u graag wilt dat een bepaald product uit de wereldwinkel in De Schakel te koop is, kunt u dat minimaal een week voorafgaand aan de verkoopzondag aan Froukje Houtstra (058) 267 55 58froukjehoutstra@gmail.com doorgeven. Zij zorgt dan dat het voorradig is. 


Amnesty International

Iedere derde zondag van de maand vragen jongeren aandacht voor het werk van Amnesty International. Na de kerkdienst kunnen voorbeeldbrieven (inclusief luchtpostenvelop) van Amnesty International worden gekocht en in de foyer worden geschreven. In deze brieven wordt de bezorgdheid geuit over de politieke gevangenen in een bepaald land.

 
Andere activiteiten Andere activiteiten

Regelmatig zijn er extra activiteiten voor de tieners:

Sirkelslag KIDS, een landelijk themaspel voor jongeren van 10-12 jaar.

Sirkelslag YOUNG, een landelijk themaspel voor jongeren van 12-16 jaar.