PKN
Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen
 
Communicatie Communicatie

Onze wijkgemeente wil alle ingeschreven leden en belangstellenden binnen en buiten de kerk informeren en betrekken bij het kerkelijk- en geloofsleven.

Binnen de gemeente houden verschillende werkgroepen zich bezig met communicatie. Daarbij worden eigen communicatiemiddelen ingezet zoals de KICK, Website, Geandewei, Camminghaburen Magazine. Verder worden er folders, posters e.d. gemaakt bij bijzondere projecten.

 
KICK KICK

De nieuwe KICK (Kerk in Camminghaburen Krant) verschijnt vier keer per jaar; heeft een nieuw jasje gekregen en is inhoudelijk aangepast. Minder actueel omdat hij vier keer per jaar verschijnt, maar met meer leesvoer. Artikelen over wat er speelt in onze gemeente, stof tot nadenken maar ook interviews.
Voor alle actuele informatie over de kerkdiensten kunt u/jij kijken op deze website, de app en/of Geandewei.

Aanleverdata van de kopij staan in de KICK. Het e-mailadres is

 
Website Website

De website kerkincamminghaburen.nl wordt bijgehouden door Wil Plantinga, Gerda Kleiker en Eveline Molenaar. Dit webteam is verantwoordelijk voor de informatie op de website. Soms past het webteam de aangeboden artikelen aan vanwege de lengte of zij plaatst er uit eigen beweging een foto bij. Kopij is altijd welkom.
E-mailadres

 
Geandewei Geandewei

Geandewei is het kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân en verschijnt eenmaal in de veertien dagen in een oplage van 15.000. In de Editie Leeuwarden staat algemeen nieuws en alle informatie van en voor de kerken en wijkgemeenten in Leeuwarden.

Kopij voor de rubriek 'Meeleven' in Geandewei (en op de liturgie) kunt u mailen naar Renske Struikmans, .
Graag voor donderdag 17.00 uur.

Overige kopij kunt u rechtstreeks (deadline vrijdag 20.00 u) mailen naar

Een abonnement en mutaties kunt u aanvragen bij het Kerkelijk Bureau, Bij de Put, tel (058) 212 42 32. Zie ook www.kerkelijkburo.nl
 

 
Camminghaburen Magazine Camminghaburen Magazine

Het Camminghaburen Magazine is het huis-aan-huis-blad van de winkeliers- en wijkvereniging Camminghaburen en verschijnt maandelijks, behalve in augustus. Vier maal per jaar heeft onze wijkgemeente één pagina in het magazine, te weten in april, juni, september en december. 

De predikanten leveren kopij aan voor vier nummers. Gemeenteleden kunnen activiteiten aanleveren die als agenda-item worden toegevoegd op die pagina. Activiteiten kunt u doorgeven aan de

Als u dit huis-aan-huis-blad niet in uw brievenbus ontvangt, dan kunt u voor nabezorging bellen met de verspreider FRL-Post, telefoon (058) 212 28 90.

 
Informatie over de wijk Informatie over de wijk

De wijk Camminghaburen heeft een eigen site met informatie over het multifunctioneelcentrum Camminghastins, de bibliotheek, de gezondheidszorg en sport en vrije tijd in de wijk en lokaal nieuws.

 
 

Inloggen


Cantorij/zanggroep
datum en tijdstip 21-03-2019 om 20:00 uur
meer details

De stamtafel op vrijdag
datum en tijdstip 22-03-2019 om
meer details

Tienerdienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om
meer details

- 3e Zondag in de 40-dagentijd - Kom in de Kring -
datum en tijdstip 24-03-2019 om 9:30 uur
meer details

 
Datum Samenschakeldag bekend
Houd zondag 30 juni vrij voor deze gemeente-activiteit.
Meer informatie volgt t.z.t.
 
Contact
meer
 
Grote letter
meer
 
Korte gedachte voor vandaag
Uit het boek: Vrede in je hart, Frère Roger van Taizé
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.