Corona versoepeling maatregelen Corona versoepeling maatregelen
Op dinsdag 11 mei heeft de wijkkerkenraad via ZOOM vergaderd en is er uitgebreid gesproken over versoepelen en het weer mogelijk maken van kerkdiensten in De Schakel.
De wijkkerkenraad heeft besloten dat:
Als er minder dan 2000 ziekenhuisbedden bezet zijn en minder dan 600 IC bedden dan is vanaf 1 juni de kerkdienst weer te bezoeken voor maximaal 30 bezoekers.
Met daarbij natuurlijk het toepassen van de regels: registreren, 1,5 meter, handen wassen, mondkapjes enz.
Er kan dan ook weer door vijf zangers/zangeressen gezongen worden.
Voor het bezoeken van de dienst is aanmelden via schakelcontact@gmail.com noodzakelijk voor de registratie en ook om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen komen.

Als de bedbezetting in de ziekenhuizen onder de 1500 komt en die van de IC onder de 500, dan kan de kerk weer open voor meer mensen, maar er blijft wel een stevige beperking bestaan omdat de basisregels: 1,5 meter,  registreren enz. blijvend moeten worden toegepast.

In de wijkkerkenraad is ook besloten dat er, voorzichtig en met in acht neming van de regels, voor de ouderen en zij die gevaccineerd zijn, activiteiten kunnen worden ondernomen.

Met vriendelijke groeten,
Janny Berg
terug