Bloemen Bloemen


Iedere zondag staat er een boeket bloemen op het liturgisch centrum. Na de dienst worden deze bloemen gebracht bij een ziek gemeentelid of bij iemand die een bemoediging nodig heeft. Iemand uit de gemeente wordt gevraagd om de bloemen te bezorgen.

Als u iemand weet in onze gemeente die een bemoediging nodig heeft, kunt u dit doorgeven aan Djoeke Douma, telefoon (058) 266 08 43; djoekedouma@chello.nl.

terug