Gedachtenishoek Gedachtenishoek


In de hal van De Schakel is een gedachtenishoek ingericht naast de deur naar de kerkruimte. Het prachtige kruis uit de veertigdagentijd fungeert als achtergrond. Elke zondag ligt hier op de tafel het voorbedenboek.

Als een gemeentelid is overleden, wordt de rouwkaart neergelegd naast een brandende kaars. Als de familie dit wil, staat er ook een foto van de overledene. Er ligt een condoleancelijst om te ondertekenen en daarmee ons medeleven te tonen. Het condoleancepapier en de kaars worden later door een gemeentelid bij de familie gebracht.
Bij binnenkomst in de kerk is dus meteen te zien of iemand uit ons midden is overleden. Zo kunnen we het nieuws even op ons in laten werken voordat de dienst begint.

Bij de afkondiging van het overleden gemeentelid wordt de naam van de overledene in het daarvoor bestemde boek geschreven.Bij een doopdienst worden de naam of namen van de dopeling(en) in een ander gedeelte van dit boek opgeschreven.

terug