Projecten Kerk in Actie Projecten Kerk in Actie

De situatie in Colombia is iets hoopvoller dan het geweest is, hoewel de strijdende groeperingen nog steeds zeer aanwezig en actief zijn en ontvoeringen en geweld aan de orde van de dag zijn. Maar de regeringstroepen winnen terrein. De regering bevordert nu terugkeer van de ontheemden naar hun dorpen.

De kerken spelen een belangrijke rol in het weer opbouwen van de dorpsgemeenschappen. De vraag die zich daarbij opdringt is: kunnen slachtoffers van geweld en daders weer samenleven?
Bij deze vraag komen christelijke begrippen als vergeving, verzoening, rechtvaardigheid, maar ook wraak en vergelding aan de orde. De kerken in Colombia proberen, naar het voorbeeld van Zuid Afrika, het werk van waarheidsvinding en verzoening te organiseren en te begeleiden. Voor slachtoffers van geweld is het erg belangrijk dat daders vertellen wat ze gedaan hebben en zich laten bevragen.

De andere projecten die wij daar steunen zijn:

• Mencoldes, een organisatie die in de sloppenwijken van Bogota materiële en psychische hulp geeft aan ongeveer 30-40 nieuwe gezinnen per maand en hen helpt een bedrijfje te beginnen.
• Afrodes, een organisatie die zich richt op de begeleiding van Colombiaanse jongeren van Afrikaanse afkomst.
• Peace Brigade International (PBI), in Colombia werkzaam met ongeveer 30 personen die bescherming bieden aan leden van mensenrechtenorganisaties.
• Project Couneling Service (PCS), ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor gedwongen ontheemden d.m.v. trainingen, advies en samenwerkingsprojecten.

terug