Kerkgebouw en kerkzaal Kerkgebouw en kerkzaal


De kerkdiensten vinden plaats in De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden-Camminghaburen. Plan uw route. De dienst begint om 9.30 uur (tenzij anders vermeld).

In de kerkzaal is van alles te zien. Sommige elementen zijn al aanwezig vanaf de bouw, andere elementen zijn in de loop der jaren toegevoegd.
Hieronder omschrijven wij een aantal kunstwerken die uniek en typerend zijn voor onze gemeente.

 
Kerk als ronde tafel Kerk als ronde tafel


De kerk wordt hierbij voorgesteld als ronde tafel, waar iedereen kan aanzitten en niemand een ‘voorname’ plaats kan innemen: iedereen is gelijk (-waardig). Alle delen vormen samen een eenheid – alle onderdelen maken het geheel.

Het bovenste deel staat voor de alomtegenwoordige muziek in de kerk. ‘Onze’ oud-kerkmusicus Marcus Veenstra, de koren, de (jeugd-) muziekgroepen, de vroegere musical. Te onderscheiden zijn o.a. drumstokjes, trommels, enz.

Het linker gedeelte staat voor het avondmaal: het brood en de wijn als tekens van verbondenheid met Christus.

Het rechter gedeelte staat voor het drukke leven dat wij allen hebben en dan met name het drukke leven van de jeugd: schijfjes, een agenda, een mobiele telefoon…..

Het onderste gedeelte laat een voorstelling zien die overeenkomsten vertoont met de ‘toegangspoort’ naar Camminghaburen, onze wijk. De poort wordt bekroond door een kruis dat licht uitstraalt: Het Licht van God dat ons allen omstraalt en waaraan wij ons allen willen warmen.

lees meer »
 
Paaskaars Paaskaars


De paaskaars staat voor in de kerkzaal. Ieder jaar op Paasavond ontsteken we de nieuwe paaskaars. Als teken dat het licht van Jezus in ons midden is.

 
Het raam Het raam


Achter de liturgische tafel bevindt zich een verticaal gekleurd raam. Samen met de stalen dwarsbalk vormt het een kruis.
De verticale lijn waar het licht in diverse kleuren door naar binnenvalt, staat voor het goddelijke en de stalen balk voor het menselijke of aardse aspect.

Hemel en aarde ontmoeten elkaar, waarbij de hemel de aarde verlicht.

 
De drie kruisen De drie kruisen


In de kerkzaal zijn links voorin drie kruisen te zien, gemaakt door Jan Martien van Welie. Het kruis als oud symbool van o.a. de kruisiging van Christus en de verbinding met God (verticaal) en de mensen (horizontaal). 

Het middelste kruis is een ‘normaal’ kruis zoals wij dat allen kennen.
 
Het rechter kruis staat voor de wijze waarop het kruis in verleden en heden is gebruikt en misbruikt om agressie te legitimeren. Dat is verbeeld met contrasterende kleuren en scherpe vormen
 
Het linker kruis staat voor de verinnerlijking van kruis en geloof. Het rust vinden/ tot rust komen in en door het geloof. Het geloof is inclusief en impliciet geworden: een mystieke ervaring. Dit is verbeeld door het ‘oplossen’ van het kruis in een aantal ellipsen en pastelkleuren. 
 
Wat valt er nog meer te zien Wat valt er nog meer te zien

Een aantal objecten in de kerkzaal herinnert aan de verbondenheid van onze
gemeente met gelovigen en plekken van inspiratie elders op de wereld.   

lees meer »