Predikanten Predikanten

In de wijkgemeente Camminghaburen zijn twee predikanten werkzaam:
ds. Helmer le Cointre.en ds. Joke Baaij.

ds. Helmer le Cointreds. Joke Baaij

terug