Communicatie Communicatie

Onze wijkgemeente wil alle ingeschreven leden en belangstellenden binnen en buiten de kerk informeren en betrekken bij het kerkelijk- en geloofsleven.

Binnen de gemeente houden verschillende werkgroepen zich bezig met communicatie. Daarbij worden eigen communicatiemiddelen ingezet zoals de KICK, Website, Geandewei. Verder worden er folders, posters e.d. gemaakt bij bijzondere projecten.

terug