Next Level Next Level
Next Level is een nieuwe Jeugdgroep vanaf 17 jaar. Tussen de Tripple F-groep en de tienerdienst zit qua leeftijd een enorm gat en dus tijd voor iets nieuws. Next Level zal niet tijdens de dienst zijn, maar aanvullend op de dienst. In deze groep is niet alleen ruimte voor (geloofs)vragen, maar het zal ook een doe-groep zijn. Samen eten, een Taizéreis of naar een ander klooster, alles kan. De jongeren hebben zelf invloed op het programma.
Voor vragen of meer info: Wouter de Man, 06 14 79 50 68
 
Bouwreis naar Roemenië Bouwreis naar Roemenië
Een bouwreis is een bijzondere reis. Een reis waarin je je realiseert dat niet iedereen het geluk heeft dat zijn of haar wiegje hier heeft gestaan. Een reis waarin je ziet hoe mensen met iets heel kleins dolgelukkig kunnen zijn. Hoe blij mensen zijn dat jij vanuit Nederland helemaal naar hun toe bent gereisd om hun te helpen een toekomst op te bouwen. Een ervaring om nooit te vergeten.

lees meer »
 
Tienerdiensten Tienerdiensten


Iedere veertien dagen is er een tienerdienst voor jongeren vanaf 12 jaar tot ± 16 jaar.We beginnen de dienst gezamenlijk in de kerkzaal en gaan dan naar de soosruimte. Daar gaan we aan de slag met een thema, met behulp van aansprekende werkvormen.
De leiding is in handen van Judith Wietsma jawietsma@gmail.com 

Zie voor data in de Agenda.

Het doel van de tienerdiensten is de jongeren tijdens de erediensten bezig te laten zijn met geloven en zingeving, aansluitend bij hun leef- en belevingswereld. Er staat tijdens de bijeenkomst een thema centraal dat verwerkt wordt in verschillende werkvormen zoals spelvorm, stille wanddiscussie enz. Er wordt tevens muziek gedraaid die aansluit bij het thema. De bijbel wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt.

 
Triple F, Friends, Food en Faith Triple F, Friends, Food en Faith

Deze groep is voor jongeren van 17 tot circa 25 jaar.  We komen eens per maand op de derde zondag van de maand bij elkaar. Het eerste uur eten we samen. Daarna bespreken we een onderwerp. Elk seizoen stellen we een nieuwe lijst met onderwerpen samen.
De bijeenkomsten beginnen om 18.00 uur en de avond eindigt rond 20.30 uur.

Deelnemers koken bij toerbeurt en bereiden ook bij toerbeurt een thema voor.
Meer informatie bij: Petra, 06 41 50 14 77

 
Jeugddiaconaat Jeugddiaconaat


Wereldwinkel
   
Iedere tweede zondag van de maand worden na de kerkdienst in De Schakel door jongeren producten uit de Wereldwinkel verkocht.
Als u graag wilt dat een bepaald product uit de wereldwinkel in De Schakel te koop is, kunt u dat minimaal een week voorafgaand aan de verkoopzondag aan Froukje Houstra (058) 267 55 58, froukjehoutstra@gmail.com doorgeven. Zij zorgt dan dat het voorradig is. 


Amnesty International

Iedere derde zondag van de maand vragen jongeren aandacht voor het werk van Amnesty International. Na de kerkdienst kunnen voorbeeldbrieven (inclusief luchtpostenvelop) van Amnesty International worden gekocht en in de foyer worden geschreven. In deze brieven wordt de bezorgdheid geuit over de politieke gevangenen in een bepaald land.

 
Andere activiteiten Andere activiteiten

Regelmatig zijn er extra activiteiten voor de tieners:

Sirkelslag KIDS, een landelijk themaspel voor jongeren van 10-12 jaar.

Sirkelslag YOUNG, een landelijk themaspel voor jongeren van 12-16 jaar.

 
Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage


Wil jij je maatschappelijke stage in onze wijkgemeente doen. Dat kan!
Wij hebben wel een aantal mogelijkheden zoals kindernevendienst en/of de rommelmarkt, maar we kunnen ook samen met jou kijken wat je zou willen doen.

Voor wie het niet weet: maatschappelijke stage is een vorm van tijdelijk vrijwilligerswerk voor leerlingen (12–18 jaar) van het Voortgezet Onderwijs. Ze maken, onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs, kennis met vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet en maatschappelijke initiatieven. De maatschappelijke stage richt zich op persoonlijke ontwikkeling en het zich belangeloos inzetten voor een ander. Deze stage kan ook gedaan worden bij ons in De Schakel.