Tienerdiensten Tienerdiensten


Op de tweede en de vierde zondag in de maand is er een tienerdienst voor jongeren vanaf 12 jaar tot ± 16 jaar. We beginnen de dienst gezamenlijk in de kerkzaal en gaan dan naar de soosruimte. Daar gaan we aan de slag met een thema, met behulp van aansprekende werkvormen.
De leiding is in handen van Judith Wietsma jawietsma@gmail.com 


Het doel van de tienerdiensten is de jongeren tijdens de erediensten bezig te laten zijn met geloven en zingeving, aansluitend bij hun leef- en belevingswereld. Er staat tijdens de bijeenkomst een thema centraal dat verwerkt wordt in verschillende werkvormen zoals spelvorm, stille wanddiscussie enz. Er wordt tevens muziek gedraaid die aansluit bij het thema. De bijbel wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt.

terug