Doopdiensten Doopdiensten
Ter voorbereiding op de doop worden de ouders /dopelingen voor een tweetal avonden uitgenodigd, waarop doopmotivatie wordt besproken en de doopdienst wordt voorbereid . Bij deze gesprekken is meestal een kerkenraadslid aanwezig.
terug