Doventolk Doventolk


Elke derde zondag van de maand is er bij de kerkdiensten in De Schakel een tolk gebarentaal aanwezig, die in onze gemeente ‘doventolk’ wordt genoemd. De protestantse wijkgemeente Camminghaburen is thuisgemeente voor de doven in Friesland met een eigen pastoraal medewerkende voor de doven. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) helpt de kerken invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen.
Contactpersoon voor de doven rondom De Schakel is Tilly van der Snee, Meer informatie: www.doofenkerk.nl.

terug