Gebarentolk GebarentolkDe eerste en de derde zondag is er bij de kerkdiensten in De Schakel een tolk gebarentaal aanwezig. De protestantse wijkgemeente Camminghaburen is thuisgemeente voor de doven in Friesland met een eigen pastoraal medewerkende voor de doven. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) helpt de kerken invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen.
Contactpersoon voor de doven rondom De Schakel is Tilly van der Snee, tillyvandersnee@gmail.com. Meer informatie: www.doofenkerk.nl.

terug