Groene kerk Groene kerk
Een aantal weken geleden heeft op de website een oproep gestaan om de handen in elkaar te slaan om antwoorden te vinden op de vragen van de klimaatverandering. Bijna 20 mensen zijn gekomen. Op de kerkenraadsvergadering van 4 september is het voorstel om ons als wijkgemeente aan te melden voor het predicaat Groene Kerk volmondig aangenomen.
Nu gaat er in eerste instantie een werkgroep van 7 mensen aan de slag en zij zullen binnenkort met hopelijk werkbare voorstellen komen. U hoort nog van ons.
Namens de werkgroep Groene Kerk De Schakel
Dorien en Reimer
 
terug