PKN
Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen
 
Historie van de wijkgemeente Historie van de wijkgemeente

Korte schets van de wijkgemeente
De wijk Camminghaburen is een relatief jonge wijk, liggend aan de noordoost rand van de stad Leeuwarden en gebouwd in de periode 1970 – 1990. De wijk heeft circa twaalfduizend bewoners, waarvan begin 2006 ruim veertienhonderd personen als lid van de wijkgemeente stonden ingeschreven.
De wijkgemeente heeft vanaf haar begin als ‘samen-op-weg’-gemeente gefunctioneerd. Het formeel bestaande onderscheid tussen Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden heeft dan ook nooit in de wijkgemeente zelf enige rol gespeeld.

Van gymzaal naar nieuwbouw
Met het groter worden van de wijk en daarmee de toename van het aantal gemeenteleden groeide de behoefte aan een eigen ‘onderkomen’. Nadat gedurende een reeks van jaren gebruik was gemaakt van de aula, resp. de gymzaal van de Prot. Chr. Basisschool in de wijk, kon begin negentiger jaren het nieuwe kerkelijk centrum De Schakel in gebruik worden genomen. Op de site van van religieuze gebouwen www.reliwiki.nl zijn wij te vinden als kerkelijk centrum De Schakel.

in de gymzaal het hoogste punt bereikt in optocht naar De Schakel

Aantrekkingskracht
De periode van opbouw van de wijkgemeente kenmerkte zich door een sterke pioniersgeest en een hoge graad van vrijwilligersinzet. Dit gegeven heeft de gemeenschapszin sterk bevorderd. Daarnaast betekende de aanwas van nieuwe leden uit diverse steden en dorpen dat de wijkgemeente een sterk pluriform karakter kreeg, hetgeen tot de dag van vandaag in het gemeente-zijn nog steeds tot uiting komt.

Volwassen geworden
Inmiddels ligt de opbouwfase achter ons en heeft de wijkgemeente zich ‘gesetteld’. Nu spelen andere ontwikkelingen dan die tot medio negentiger jaren hebben gespeeld. De voortdurende toename van het aantal leden is gewijzigd in een gestage afname daarvan. In plaats van steeds meer jonge gezinnen neemt nu het aantal ouderen toe. Ook wordt het steeds lastiger (voldoende) ambtsdragers en vrijwilligers te vinden en nemen de (financiële) mogelijkheden voor professionele ondersteuning af.

Kerk in de 21e eeuw
Deze ontwikkeling is er trouwens een die binnen de hele Protestantse Gemeente van Leeuwarden speelt en daarom is binnen de Algemene Kerkenraad besloten tot een fundamentele discussie over de vraag hoe wij in de 21e eeuw gemeente willen zijn en wat dat vervolgens betekent voor de opbouw en de structuur van de gemeente in Leeuwarden.
Ook de wijkgemeente Camminghaburen weet zich verantwoordelijk voor een bijdrage in deze discussie.

terug
 
 

Inloggen


Cantorij/zanggroep
datum en tijdstip 21-03-2019 om 20:00 uur
meer details

De stamtafel op vrijdag
datum en tijdstip 22-03-2019 om
meer details

Tienerdienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om
meer details

- 3e Zondag in de 40-dagentijd - Kom in de Kring -
datum en tijdstip 24-03-2019 om 9:30 uur
meer details

 
Datum Samenschakeldag bekend
Houd zondag 30 juni vrij voor deze gemeente-activiteit.
Meer informatie volgt t.z.t.
 
Contact
meer
 
Grote letter
meer
 
Korte gedachte voor vandaag
Uit het boek: Vrede in je hart, Frère Roger van Taizé
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.