Missionair werk Missionair werk

Met het missionaire werk wil de gemeente God en de kerk zichtbaar maken in de wijk. Daarom organiseren we activiteiten die gericht zijn op alle wijkbewoners in Camminghaburen. Zo wordt geprobeerd op allerlei creatieve manieren de mensen van Camminghaburen die niet bij de kerk betrokken zijn, te laten weten wat ons als wijkgemeente beweegt.

 
Oud Papier Actie (OPA) Oud Papier Actie (OPA)


Het oud papier in onze wijk wordt al jaren door de Protestantse Wijkgemeente gecoördineerd en ingezameld. Het inzamelen vindt plaats op vaste avonden vanaf 18.30 uur: de tweede woensdag van de maand in Camminghaburen Noord en de daarop volgende donderdag in Camminghaburen Zuid.  

De werkgroep Oud Papier verdeelt de opbrengsten over projecten in en buiten de wijk en binnen de Protestantse wijkgemeente.

Voor het inzamelen zijn ongeveer 10 vrijwilligers per avond nodig. Mensen die graag mee willen helpen met de inzameling kunnen zich melden bij:

Niek Santema, telefoon (058) 266 01 51, e-mail n.santema@hetnet.nl

 
Open maaltijden Open maaltijden


Elke tweede woensdag van de maand is er een 'open maaltijd' waar mensen van binnen en buiten de kerk kunnen genieten van een maaltijd tegen een zeer redelijke prijs. De data staan in de agenda. De kosten zijn 4 euro per persoon.

Opgave op maandagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur voorafgaande aan de open maaltijd bij Gretha van Dijk, telefoon (058) 266 29 63.

 
Rommelmarkt Rommelmarkt

Elk jaar wordt er op de derde zaterdag in maart een rommelmarkt in De Schakel gehouden. De opbrengst  is bestemd voor twee goede doelen en de wijkkas.
Informatie bij Anita Smit, telefoon 06 52 643 006, e-mail schakelrommelmarkt@gmail.com

Wij hebben een plek voor de grote spullen van de rommelmarkt. De familie Jager stelt  een deel van hun schuur het hele jaar door ter beschikking voor de rommelmarkt. Grote en waardevolle spullen voor de rommelmarkt kunnen opgeslagen worden bij Dick en Klara Jager in Suwâld. Dus als u meubelstukken heeft die u niet meer kunt gebruiken en aan de rommelmarkt schenkt, kunt u met hen contact opnemen.

Het liefst willen ze dat u ze zelf kunt brengen maar ophalen is evt. ook geen probleem. Hun adres en telefoonnummer is: Aldemiede 12, 9265 XJ Suwâld, (0511) 43 14 34.

 
Stamtafel Stamtafel

Elke vrijdagmorgen zijn er in De Schakel stamtafelbijeenkomsten van 10.30-12.00 uur. Iedereen uit de wijk die zin heeft in een bakje koffie of thee en een praatje is welkom. Soms is er een creatieve activiteit waaraan naar keuze al of niet meegedaan kan worden. Soms wordt er met elkaar geluncht. De deelname aan alle stamtafel-activiteiten is gratis. De stamtafel is niet uitsluitend bedoeld voor leden van De Schakel, maar voor alle wijkbewoners van Camminghaburen. Neem dus gerust iemand mee.