zo 24 mrt 2019  om 9:30 uur
Voorganger: ds. Helmer le Cointre
- 3e Zondag in de 40-dagentijd - Kom in de Kring -
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

Thema: in de tuin (Lucas 13, 1-9)
Deze week staat het geduld van God centraal: geduld met het volk van israël en met de vijgenboom in de gelijkenis van Jezus.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie / Kinderen in de knel.

terug