zo 29 sep 2019  om 9:30 uur
Voorganger: ds. Helmer le Cointre
Startzondag
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma en speelgroep

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie / Internationale Ouderendag.

terug