zo 19 jan 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Martin Visser
Schakeldienst Doven
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN-Missionair werk Binnenland.

terug