zo 16 feb 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Douwe Posthuma
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in actie Werelddiaconaat.

terug