zo 12 apr 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij en Ds. Helmer le Cointre
- Pasen - Paaswake tienerdienst -
Muzikale begeleiding: Henney Venema en Cantorij

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in actie - Kinderen in de knel.

terug