zo 16 aug 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Rinskje Nijendijk
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug