Zondag 20 sep 2020  om 11.00 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij
Oecumenische dienst in Bonifatiuskerk
Muzikale begeleiding: Marcus Veenstra

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Zending 
NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug