Zondag 27 sep 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Speelgroep en cantorij

In deze feestelijke dienst vieren we met de kinderen en de jongeren van Kom in de Kring, de Kindernevendienst en de Tienerdienst dat het fijn is om elkaar weer in de Schakel te zien.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Vredeswerk
NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug