Zondag 13 dec 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. P.R. Beintema
- 3e Advent -
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor ZWO project. 

terug