zo 20 dec 2020  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Marije Hage
- 4e Advent - Doopdienst -
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

Bijzonder is het dat in deze adventsdienst, de tijd waarin we het Kind verwachten, een mensenkind kind gedoopt mag worden: Rachael de Meer, dochtertje van Marion Namussi en Bart de Meer .De
kinderen van Kom in de Kring en de Kindernevendienst zijn gevraagd een mooie tekening voor
Rachael (2,5 jaar) te maken om haar welkom te heten. Die tekeningen kunnen nog tot en met
zaterdag 19 december in de brievenbus van de Schakel worden gedeponeerd. Ds. Marije Hage is onze voorganger en Arjen Nauta begeleidt de zangers en verzorgt de muzikale omlijsting op de vleugel.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Missionair werk Binnenland NL10 ABNA 0444 4447 77.  

terug