zo 17 jan 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Martin Visser
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Henney Venema

Een dienst met als voorganger dovenpastor ds. Martin Visser. Dat betekent dat er deze zondag geen gebarentolk aanwezig is, want ds. Visser doet zelf de gebarentaal. Kijken dus!
We lezen Gen. 22:15-19  (over de bereidheid van Abraham zijn zoon te offeren) en Matth. 4: 12-17 (Jezus begint zijn werk in Galilea). Rode draad in de verkondiging is dat God betrouwbaar is!

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN
Ondersteuning gemeenten NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug