Zondag 31 jan 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

Deze zondag wordt Els Volkers bevestigd als pastoraal ouderling. 
De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Jeugdwerk JOP
NL52 ABNA 0414 1414 15.

terug