Zondag 7 feb 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Gerrit Wessels
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie Werelddiaconaat 
NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug