Zondag 28 feb 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Sita Hofstra
- 2e Zondag van de 40-dagentijd -
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Missionair Werk 
NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug