Zondag 7 mrt 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Erik Asscher
- 3e Zondag van de 40-dagentijd -
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Voorjaarszendingsweek NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug