Zondag 14 mrt 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Sita Hofstra
- 4e Zondag van de 40-dagentijd -
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug