Zondag 21 mrt 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Piet Beintema
- 5e Zondag van de 40-dagentijd -
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor een ZWO project.

terug