Zondag 28 mrt 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Liesbet Geijlvoet
- Palmpasen -
Muzikale begeleiding: Henney Venema & Mirjam de Groot

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Jeugdwerk JOP
NL52 ABNA 0414 1414 15.

terug