Zondag 13 jun 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Pieter R. Beintema
- Schakeldienst -
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN Missionair werk NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug