zondag 26 september 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Joke Baaij, ds. Liesbet Geijlvoet en ds. Marije Hage
- Samen Schakeldag en Startzondag -
Muzikale begeleiding: Miriam de Groot en speelgroep

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Zending - Vredesweek NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug