zondag 7 november 2021  om 9:30 uur
Voorganger: ds. P. Beintema
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Werelddiaconaat NL89 ABNA 0457 4574 57.

terug