zondag 21 november 2021  om 9:30 uur
Voorganger: Ds. Jaap Goorhuis
Zondagsdienst
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN
Pastoraat NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug