zondag 28 november 2021 om 9:30 uur

- 1e Advent -
Voorganger(s): Ds. Helmer le Cointre
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Werelddiaconaat NL89 ABNA 0457 4574 57.

Advent 1: Wacht eens......
Op deze eerste zondag van de Advent verdiepen we ons in de figuren van Zacharias en Elisabeth uit
het begin van het Lucas evangelie (1, 5-25). Twee mensen op leeftijd, daar begint een nieuw
hoofdstuk in de mensengeschiedenis mee. Dat is in de Bijbel al eerder vertoond. Denk maar aan
Abraham en Sara. Ook zij waren op leeftijd en ook zij konden aanvankelijk geen kinderen krijgen.
Bijbelse beeldspraak voor: zonder toekomst, zonder verwachting leven. Maar zonder hoop en zonder
verwachting kan er niks nieuws onder de zon gebeuren.

Dus: hoe maken Zacharias en Elisabeth de omslag van wachten naar ver-wachten? Hoe kan dat ook
in onze levens gebeuren?

Deze zondag is er zowel Kom in de Kring als Kindernevendienst als Tienerdienst.

terug