zondag 16 januari 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Martin Visser
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor  PKN Ondersteuning gemeenten
NL10 ABNA 0444 444 777.

terug