zondag 23 januari 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Erik Asscher
Muzikale begeleiding: Henney Venema

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Missionair werk NL10 ABNA 0444 4447 77.

terug