zondag 29 mei 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Alice Buizer
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor PKN
Jong Protestant NL52 ABNA 0414 141 415.

terug