zondag 5 juni 2022 om 9:30 uur

- Pinksteren -
Voorganger(s): Ds. Marije Hage
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

Een feestelijke dienst waarin we het Pinksterverhaal lezen en de komst van de Heilige Geest vieren. Voor de kinderen is er kindernevendienst.
Wat extra feestelijk is, is dat er drie mensen belijdenis zullen doen in deze viering: Aaltje Timmerman-Ruijg, Lisanne Plaizier en Janneke van der Windt.
U en jij bent allen van harte welkom om deze bijzondere viering bij te wonen.

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Zending NL89 ABNA 0457 457 457.

terug