zondag 12 juni 2022 om 9:30 uur

- Schakeldienst -
Voorganger(s): Ds. Helmer le Cointre
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor  INLIA
Asielzoekers NL47 INGB 0005 8728 15.

terug