zondag 10 juli 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Joke Baaij
Muzikale begeleiding: Maria van Twist

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor het Nederlands bijbelgenootschap. NL74SNSB0266380808

terug