zondag 24 juli 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Erik Asscher
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor  ZWO-project
NL37 INGB 0000 8448 06.
 

terug