zondag 28 augustus 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Alice Buizer
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel,

Het doel van de tweede collecte is voor  ZWO-project
U kunt uw gift overmaken naar NL37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. collecte Schakel ZWO-project
 

terug