zondag 23 oktober 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Marije Hage
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor ZWO-project
U kunt uw gift overmaken naar NL37 INGB 0000 8448 06. 

De avondmaalscollecte is voor de Voedselbank
U kunt uw gift overmaken naar NL79 RABO 0131 339 834. 

terug