zaterdag 24 december 2022 om 19:30 uur

- Kerstnachtdienst -
Voorganger(s): Ds. Joke Baaij
Muzikale begeleiding: Henney Venema & zanggroep

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

Weet je welkom om na afloop nog samen kerstbrood te eten.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte wordt aangedragen door Diaconaal Platform Leeuwarden.
 

terug