zondag 2 april 2023 om 9:30 uur

- Palmpasen -
Voorganger(s): Ds. Liesbet Geijlvoet
Muzikale begeleiding: Maria van Twist en speelgroep

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk,
U kunt uw gift overmaken naar NL 37 INGB 0000 8448 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden ovv collecte Schakel

Het doel van de tweede collecte is voor PKN Jeugdwerk
U kunt uw gift overmaken naar NL52 ABNA 0414 1414 15.

terug